kwaliteitsmeting

De praktijk doet aan kwaliteitsmetingten via de zogenaamde CQ index.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews.  Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.  

Er zijn veel verschillende onderzoeksbureaus en organisaties die op uiteenlopende manieren onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg. Helaas zijn de onderzoeksresultaten niet vergelijkbaar. De CQ-index is nodig om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.  Het meten van kwaliteit via tevredenheidsondderzoek wordt door de zorgverzekeraar Achmea, Menzis en VGZ verplicht gesteld voor de fysiotherapiepraktijken. Na beeindiging van uw therapie krijgt u automatisch een vragenlijst toegestuurd via het bedrijf FPM. Uiteraard is dit anoniem, maar u helpt ons wel om de kwaliteit van onze behandeling te verbeteren. Een uitleg over dit tevredenheidsonderzoek en de resultaten hiervan vindt u op onze hoofdpagina.


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Fysiotherapie Daalmeer