Eerstelijns fysiotherapie levert 200 euro per patiënt op

06-05-2014 21:45

Eerstelijns fysiotherapie levert 200 euro per patiënt op


Persbericht
Amersfoort, 6 mei 2014

Eerstelijns fysiotherapie levert 200 euro per patiënt op

Eerstelijns fysiotherapie bij patiënten met een chronische aandoening levert gemiddeld bijna 200 euro per patiënt op. De zorgconsumptie neemt af en de arbeidsproductiviteit neemt toe. De kwaliteit van leven van zowel de patiënt als zijn omgeving gaat vooruit. Dat blijkt uit een analyse op basis van negen verkennende studies, uitgevoerd door BMC.

Minder zorgconsumptie en meer arbeidsproductiviteit
In opdracht van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) onderzocht BMC het effect van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan problemen met het bewegingsstelsel (reumatoïde artritis en artrose, osteoporose, lage rugpijn), aandoeningen aan het hartvaatstelsel (gevolgen van een beroerte, hart- en slagaderaandoeningen), suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen. Gemiddeld genomen werden besparingen op zorgconsumptie en verbeteringen in arbeidsproductiviteit geconstateerd ter waarde van ongeveer € 750 per persoon. Na aftrek van kosten zijn de baten nog bijna € 200 per persoon.

Meer kwaliteit voor patiënt en mantelzorger
Daarnaast heeft fysiotherapie een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven. Patiënten voelen zich zowel fysiek als mentaal beter. Zij worden mobieler en actiever. Mantelzorgers en andere mensen rondom de patiënt profiteren hiervan mee.

Tweede lijn wordt ontzien
De geconstateerde besparingen op zorgconsumptie zijn voor een groot deel het gevolg van minder inzet van de tweede lijn. Er zijn onder andere minder consulten door specialisten en behandelingen in het ziekenhuis. In de eerste lijn wordt bespaard op huisartsconsulten en inzet van thuiszorg. Ook neemt het gebruik van medicatie af. Patiënten die zich op de arbeidsmarkt begeven, verzuimen minder en zijn productiever.

Negen verkenningen en vijf expertteams
Het onderzoek van BMC betrof een verkennende analyse, waarbij gebruik is gemaakt van vijf onafhankelijk van elkaar werkende expertteams. In deze teams zijn effecten gekwantificeerd op basis van zowel cijfers uit de literatuur als ervaringen en inschattingen. In een waarderingsmodel is een vertaling gemaakt naar vormen van kwaliteit van leven, zorgconsumptie en arbeidsproductiviteit, gebruikmakend van incidenties, fracties binnen de doelgroep en fasering in de tijd.

KNGF pleit voor goed verzekerde toegang tot fysiotherapie
Het KNGF ziet in de resultaten van het BMC onderzoek een bevestiging van de centrale rol die fysiotherapie heeft in het proces van herstel en vermindering van klachten bij veel chronische aandoeningen. Het is daarom gewenst dat de beleidsbepalers in de zorg en zorgverzekeraars recht doen aan de positieve bijdrage van fysiotherapie en zorgen voor een goede en evenwichtige positie van fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering. Ook voor gemeenten zijn de resultaten volgens het KNGF relevant. Als zij in hun nieuwe zorgconcepten voorzien in een tijdige inzet van fysiotherapie, zijn ook daar kosten te besparen en de kwaliteit van leven voor -steeds langer thuis wonende- patiënten te verhogen.
--------

Einde persbericht.
Noot voor de redactie:

Bij het emailbericht met dit persbericht is eveneens de 'Factsheet met onderzoeksresultaten' gevoegd.

Contact

Fysiotherapie Daalmeer

praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl

Johanna Naberstraat 45
Alkmaar
1827LB
rek.nr. NL81ABNA0478352662

072-5621477
K.v.K. Alkmaar 37153135

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Fysiotherapie Daalmeer