Fydee roept zorgverleners en patienten op in beweging te komen

20-10-2013 21:26

Fydee roept zorgverleners en patiënten op in beweging te komen ( bericht overgenomen van www.Fysioforum.nl)

 

Zonder dat politiek Den Haag het ziet/wil zien, hebben zorgverzekeraars totale macht. Dit komt tot uiting in de door zorgverzekeraars aangeboden contracten naar fysiotherapiepraktijken. De eisen die in deze contracten gesteld worden, staan in schril contrast met de tijd die een fysiotherapeut heeft voor zijn klant en hetgeen een fysiotherapeut betaald krijgt per behandeling. Dit komt tot uiting in het volgende voorbeeld: een patiënt heeft binnen zijn of haar aanvullende verzekering recht op bijvoorbeeld 20 behandelingen. De fysiotherapeut wordt door de zorgverzekeraar gedwongen om maximaal 12 behandelingen uit te voeren.

De ‘hang yourself’ methode

Er wordt door zorgverzekeraars niet alleen ‘geknepen’ op het aantal behandelingen die een fysiotherapeut maximaal per patiënt mag geven, maar er worden ook absurde eisen gesteld aan zaken rondom behandelingen.

De zaken die moeten worden vastgelegd in het Elektronisch Fysiotherapeutisch Patiëntendossier zijn veel en tijdrovend.

In de polisvoorwaarden van de patiënt staat dat deze recht heeft op 45 minuten
direct patiëntgebonden tijd bij het eerste consult. Door de administratieve eisen heeft de fysiotherapeut nog maar 15 minuten de tijd.
In de eventuele vervolgbehandelingen is de fysiotherapeut verplicht vragenlijsten en tests af te nemen die onnodig zijn in het behandelproces. Hiermee wordt de patiënt onnodig belast en is er minder tijd voor de behandeling / begeleiding.
Behandel je als fysiotherapeut gemiddeld teveel per patiënt, dan krijg je een extreem heftige audit waarin je als fysiotherapeut verplicht wordt inzicht te geven in alle patiëntendossiers aanwezig in de praktijk. Een auditor toetst alle dossier op het wel of niet naleven van de absurde verslagleggingregels die gesteld zijn door de verzekeraars.

Marc Hoogers, fysiotherapeut uit Goes, verwoordt bovenstaande treffend:

‘De zorgkosten stijgen, de verzekeringspremie stijgt en het inkomen van de meeste mensen daalt. Mijn patiënten willen waar voor hun verzekeringspremie en willen hun behandeling wel zelf betalen, maar kunnen dit niet. Hoe kan ik zonder een contract met een zorgverzekeraar als
mijn patiënten mijn zorg niet kunnen betalen?’

Maatregelen

Fydee Nederland, een brancheorganisatie van ruim 200 fysiotherapiepraktijken in Nederland, zoekt de komende 2,5 maand de publiciteit op om verandering teweeg te brengen in de aangeboden contracten van zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten.

Tevens wil Fydee Nederland verandering brengen in de hoogte van de vergoeding van een verzekeraar aan haar verzekerde ten aanzien van niet gecontracteerde zorg. In veel gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de ingediende nota’s ten aanzien van niet! gecontracteerde zorg door hun verzekerden.

Op deze manier dwingen verzekeraars hun verzekerden zorg te consumeren bij gecontracteerde zorgverleners die de ‘hang yourself’ methode ondergaan.

Bron: Fydee Nederland

 

Contact

Fysiotherapie Daalmeer

praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl

Johanna Naberstraat 45
Alkmaar
1827LB
rek.nr. NL81ABNA0478352662

072-5621477
K.v.K. Alkmaar 37153135

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Fysiotherapie Daalmeer