Menzis geeft geen onbeperkte fysiotherapie meer in 2014

06-11-2013 11:13

Fysiotherapeut Henk Jansen uit Rijssen begint een landelijke protestactie tegen het plan van Menzis om onbeperkte fysiotherapie te schrappen uit de pakketten ExtraVerzorgd 3 en 4.

Jansen noemt het plan een ‘klap in het gezicht’ van gedupeerden. „Ze zijn vaak al arbeidsongeschikt of minder inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het kost ze 30 euro per behandeling.” Klanten van Menzis gaan massaal in protest tegen het afschaffen van onbeperkte vergoeding van fysiotherapeutische zorg in 2014.

Actieposter Henk JansenKlanten van Menzis zijn in protest gekomen nadat Menzis in een brief van 24 oktober 2013 bekend maakte dat de onbeperkte fysiotherapeutische zorg uit de polissen 2014 zullen worden geschrapt. Vanaf volgend jaar moet de Menzis verzekerde het doen met maximaal 40 zittingen in het jaar. Dit is een slag in het gezicht van diegene, die wekelijks en soms meerdere keren per week fysiotherapeutische hulp nodig hebben. De afgelopen jaren is door de overheid in de lijst met chronische ziekten drastisch geschrapt. Patiënten met Hartfalen, COPD en Reumatische aandoeningen hebben volgens Minister Schippers geen chronische aandoening meer die in aanmerking komt voor fysiotherapie vergoed vanuit de basiszorg.
Gevolg is dat al deze patiëntengroepen zich van voldoende therapeutische moesten voorzien door een (dure) Aanvullende Zorgpolis af te sluiten. Bij voorkeur een waarbinnen fysiotherapie onbeperkt vergoed wordt. Voor veel patiënten met de genoemde aandoeningen is het financieel al moeilijk om de kosten van zo’n polis te betalen. In 2014 dreigt het gevaar dat er geen betaalbare Aanvullende Polissen zijn, die de benodigde fysiotherapie vergoeden. Nu worden deze patiënten aan hun lot overgelaten.

Er waren in 2013 ongeveer 1.000 polissen in de markt. Van deze polissen waren er maar 7 polissen die nog voldeden aan de consumenten eis:den. Nu worden deze patiënten aan hun lot overgelaten.

  1. Vrije toegankelijkheid zonder medische restrictie
  2. Onbeperkt gebruik van fysiotherapeutische zorg

In de aankondigingen kwam naar voren dat Menzis de twee polissen die daaraan voldeden stop zet. Ook Agis/Achmea zet de enige polis die aan de twee criteria voldoet stop. Mochten ook de overige 4 polissen stoppen dan is er geen mogelijkheid meer voor de klant om zich onbeperkt voor fysiotherapie te verzekeren.

Bij de invoering van het marktmechanisme binnen de zorg is er door de overheid beloofd dat zorg altijd verzekerbaar zal blijven.We zijn nu 8 jaar verder. En op het punt beland dat deze belofte niet meer nagekomen wordt.

Daarom is Henk Jansen, fysiotherapeut te Rijssen, een landelijke actie gestart waarbij hij protestbrieven en posters aan zijn collega fysiotherapeuten ter beschikking stelt. Duizenden fysiotherapeuten in Nederland hebben nu protestbrieven klaar liggen. In de brief verzoekt de klant Menzis om het genomen besluit terug te draaien.

Op het moment dat er meer zekerheid is over de Agis/Achmea polis zal ook voor de klanten van Agis/Achmea zo’n actie gestart worden in het hele land.

Contact

Fysiotherapie Daalmeer

praktijk@fysiotherapiedaalmeer.nl

Johanna Naberstraat 45
Alkmaar
1827LB
rek.nr. NL81ABNA0478352662

072-5621477
K.v.K. Alkmaar 37153135

Doorzoek de website

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Fysiotherapie Daalmeer