Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    

Handtherapie


Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van handletsel door een ongeval, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Dat heeft vaak grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten zoals bij voorbeeld schrijven en brood smeren. Handchirurgie en handtherapie vormen dan ook een belangrijk aandeel binnen de revalidatie.

In Europa wordt handtherapie vooral beoefend door ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd.

Wat is handtherapie? 
Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie, speciaal gericht op de revalidatie van letsels aan uw handen. De handtherapeut van het netwerk handrevalidatie NW is een fysiotherapeut of een ergotherapeut die speciaal hiervoor is opgeleid.

Hoe kom ik bij een handtherapeut? 
De specialist of huisarts verwijst u door naar een handtherapeut. Fysiotherapie Daalmeer is aangesloten bij het netwerk handtherapie Noord-West, een samenwerkingsverband tussen het MCA Alkmaar en de eerstelijns fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Op initiatief van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) wordt sinds november 2010, onder begeleiding van ZONH, gewerkt aan de totstandkoming van een eerstelijnsnetwerk handtherapie. Het netwerk is opgericht om de wachtlijsten en toenemende stroom patiënten met handletsel op de afdeling Revalidatie van het MCA te verlichten. In het regionale netwerk kunnen deskundige eerstelijns fysio- en ergo-therapiepraktijken de patiënten met handletsel begeleiden. Hierdoor is de behandeling toegankelijk en dicht in de buurt voor patiënten en wordt duurdere revalidatiezorg verplaatst naar goedkopere eerstelijns paramedische zorg, met behoud van kwaliteit. In praktijk zullen de eerstelijnstherapeuten nauw samenwerken met het MCA.
Bij Fysiotherapie Daalmeer is Erik v.d. Steen vertegenwoordigd in het netwerk samen met Marlies Roskam

Wat doet de handtherapeut? 
De handtherapeut bekijkt samen met u wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk te laten herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit voorlichting, oefentherapie, het maken van een spalk en uw hand opnieuw leren gebruiken, zodat u uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kunt doen.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen