Welkom bij Fysiotherapie Daalmeer
    


Psychosomatiek

Wat is psychosomatiek?
Bij Psychosomatiek zijn twee componenten samengevoegd, het psychische deel (geest) en het somatisch deel (lichaam). In de medische wereld worden deze twee onderdelen regelmatig los van elkaar gezien, terwijl er steeds meer duidelijkheid naar buiten komt dat het één niet zonder het ander kan. 
Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft na de algemene opleiding een vervolg opleiding van ongeveer twee jaar gevolgd.
Hierdoor heeft de psychosomatisch fysiotherapeut een expertise op het gebied van spannings- en /of stress gerelateerde klachten.

Wat zijn spanningsklachten?
Spanning kan zowel in het lichaam als in de geest plaatsvinden. Hierbij zorgen de klachten voor lichamelijke en/of psychische overbelasting. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben dan bij medisch onderzoek geen duidelijk resultaat. Deze spanning staat vaak in verband met bepaalde leefomstandigheden zoals; een hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen en/of ernstige ziekteprocessen. U kunt dan symptomen ervaren als:

Spanningsklachten in het lichaam:                                                       Spanningsklachten in de geest:

 • Algehele vermoeidheid
 • Spier- en gewrichtsklachten
 • nek- en rugklachten
 • hoofdpijn
 • maag- en buikklachten
 • benauwdheid, druk op de borst
 • duizeligheid en tintelingen in de armen en benen.
 • Overmatig transpireren.
 • Beverige of trillende handen
 • Hartkloppingen
 • Vaak verkouden en/of griep
 • Lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid
 • Overactief zijn, niet stil kunnen zitten of staan
 • Onvoldoende greep op uw leven hebben
 • Het gevoel hebben uit balans te zijn
 • Neerslachtigheid, somberheid
 • Piekeren, concentratiestoornissen, geheugenverlies
 • Slaapstoornissen
 • Neiging om moeilijke situaties te vermijden
 • Niet meer kunnen genieten en kunnen ontspannen
 • Overmatig eten, roken, alcohol- en koffie gebruik.


Hoe ziet de therapie eruit?
De psychosomatisch fysiotherapeut zal samen met u het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning proberen te herstellen. Hierbij kan dus zowel geest als lichaam tijdens de therapie aan bod omen. Om de spanningsklachten beter te begrijpen en waar mogelijk en in een gunstige zin te beïnvloeden worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. Kortom de therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.
Bij een intake wordt er regelmatig gebruik gemaakt van enkele lichamelijke testen en vragenlijsten. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. De volgende doelen zijn veel voorkomende doelen:
- Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg
- Inzicht krijgen van factoren die de klachten in standhouden
- Leren ontspannen
- Bewust worden en beïnvloeden van ademhaling samen met emotie
- Leren vertrouwen in het functioneren van het eigen lichaam
- Opvoeren van belastbaarheid d.m.v. graded activity
- Bewust worden van eigen lichaam

Bekijk hier een korte video over de uitleg van SOLK klachten (deze klachten kunnen goed behandeld worden bij een psychosomatisch fysiotherapeut):  

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen